Akademia Pierwszej Pomocy
Wrocław
Kalendarz szkoleń, pokazów
Szkolenie z pierwszej pomocy 8 godzin
Date: 2015-4-9

Gdzie: Warszawa

Opis: brak wolnych miejsc

Szkolenie z pierwszej pomocy 8 godzin
Date: 2015-4-11

Gdzie: Wrocław

Opis: brak wolnych miejsc

Szkolenie z pierwszej pomocy - 6 godzin dla młodzieży
Date: 2015-4-15

Gdzie: Wrocław    

Opis: Brak wolnych miejsc

Szkolenie z pierwszej pomocy - dla nauczycieli
Date: 2015-4-15

Gdzie: SP nr 10 Wrocław    

Opis: Szkolenie dla nauczycieli. Brak wolnych miejsc

Dla dzieci
Date: 2015-4-20

Gdzie: Wrocław

Opis: Zajęcia edukacyjne prowadzone w formie zabawy, dotyczące bezpieczeństwa i podstaw pierwszej pomocy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Treści i metody dydaktyczne dostosowane do wieku uczestników. Brak wolnych miejsc

Szkolenie z pierwszej pomocy - dla nauczycieli
Date: 2015-4-21

Gdzie: SP nr 10 we Wrocławiu    

Opis: Szkolenie dla nauczycieli. Brak wolnych miejsc

Szkolenie pediatryczne
Date: 2015-4-22

Gdzie: SP nr 10 we Wrocławiu    

Opis: Udzielanie pierwszej pomocy dzieciom - 5 godzin. Brak wolnych miejsc

Szkolenie z pierwszej pomocy 8 godzin
Date: 2015-4-24

Gdzie: Wrocław

Opis: 2 wolne miejsca

Szkolenie z pierwszej pomocy - 8 godzin
Date: 2015-4-28

Gdzie: Wrocław

Opis: Brak wolnych miejsc

Szkolenie z pierwszej pomocy - 8 godzin
Date: 2015-4-29

Gdzie: Wrocław

Opis: Szkolenie prowadzone w języku angielskim. Brak wolnych miejsc

Szkolenie z pierwszej pomocy - 8 godzin
Date: 2015-5-11

Gdzie: Wrocław, Psie Pole

Opis: Brak wolnych miejsc.

Szkolenie z pierwszej pomocy - 8 godzin
Date: 2015-5-12

Gdzie: Wrocław, Psie Pole

Opis: Szkolenie prowadzone w języku angielskim. Brak wolnych miejsc

Szkolenie z pierwszej pomocy - 8 godzin
Date: 2015-5-13

Gdzie: Wrocław, Psie Pole

Opis: Brak wolnych miejsc.

Szkolenie dla personelu medycznego
Date: 2015-5-21

Gdzie: Kielce

Opis: I część szkolenia zaawansowanego, dedykowanego dla personelu medycznego. Brak wolnych miejsc.

Szkolenie dla personelu medycznego
Date: 2015-5-22

Gdzie: Kielce

Opis:  II część szkolenia zaawansowanego, dedykowanego dla personelu medycznego. Brak wolnych miejsc.

Szkolenie dla personelu medycznego
Date: 2015-5-23

Gdzie: Kielce

Opis:  I część szkolenia zaawansowanego, dedykowanego dla personelu medycznego. Brak wolnych miejsc.

Szkolenie dla personelu medycznego
Date: 2015-5-24

Gdzie: Kielce

Opis:  II część szkolenia zaawansowanego, dedykowanego dla personelu medycznego. Brak wolnych miejsc.


Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria

wróć do poprzedniej
Nasza oferta

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty szkoleń podstawowych, rozszerzonych oraz specjalizujących z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i technik ratowniczych.


Oferta jest skierowana do wszystkich, którzy pragną nabyć, pogłębić lub uaktualnić wiedzę i umiejętności udzielania pierwszej pomocy, właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia.  Na nasze szkolenia zapraszamy:

   * firmy

   * osoby indywidualne

   * służby mundurowe

   * urzędy, placówki oświatowe i wychowawcze

   * nauczycieli

   * kadry medyczne

   * specjalistów z dziedziny zarządzania kryzysowego

   * osoby wykonujące zadania BHP w firmach


Każdy program szkolenia jest dostosowywany indywidualnie do potrzeb uczestników. Jest przygotowywany z uwzględnieniem specyfikacji pracy i potencjalnych zagrożeń z nią związanych.


Interaktywne wykłady są prowadzone na przemian z dynamicznymi ćwiczeniami w małych przyjaznych grupach szkoleniowych. Poza wiedzą teoretyczną, duży nacisk kładziemy na zdobycie przez Uczestników, pomagają nam w tym profesjonalne fantomy renomowanych firm, każdej grupy wiekowej: dorosłych, dzieci, niemowlaków, jak również manekiny osób otyłych, do zadławień oraz wyposażone w komputerowe wskaźniki poprawności prowadzonych działań ratowniczych. Na szkoleniach są wykorzystywane multimedialne prezentacje, przestrzenne modele, plansze, profesjonalne zestawy do pozoracji ran.


Szkolenia są prowadzone w oparciu o zawsze aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji.

Po zakończeniu szkolenia, każdy z uczestników otrzymuje Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz materiały dydaktyczne.

Tak wyglądają zajęcia praktyczne

Image title

Nasz sprzęt szkoleniowy

Image titleSzkolenie  podstawowe


Czas trwania: 6 - 8 godzin.

Cel szkolenia: nabycie lub usystematyzowanie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy  przedmedycznej, reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

Po zakończonym szkoleniu, uczestnicy będą potrafili:
 - prawidłowo zareagować w przypadku najczęściej spotykanych stanów zagrożenia zdrowia i życia,
 - efektywnie wezwać pomoc
 - ocenić sytuację i stan poszkodowanego
 - podjąć niezbędne działania ratujące życie w sytuacjach nagłych.
 - należycie wykonywać obowiązki pracownika wyznaczonego do udzielanie pierwszej pomocy i obsługi apteczki, zgodnie z art. 2091 Kodeksu Pracy


Zagadnienia:
 * Prawne i psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy
 * Zasady wyposażenia i postępowania z apteczkami
 * Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zasady ewakuacji poszkodowanych
 * Zasady efektywnego wzywania pomocy
 * Objawy i postępowanie przy: ataku serca, cukrzycy, drgawkach, dusznościach, utracie przytomności
 * Zadławienia w każdej grupie wiekowej
 * Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa + AED
 * Krwotoki i sposoby opatrywania ran
 * Urazy
 * Oparzenia i odmrożenia, porażenie prądemSzkolenie rozszerzone


Czas trwania: 12 - 16 godzin.

Cel szkolenia: nabycie lub usystematyzowanie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy  przedmedycznej w zakresie rozszerzonym, reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, podejmowanie działań zaawansowanych bezprzyrządowego udzielania pomocy przedlekarskiej.

Po zakończonym szkoleniu, uczestnicy będą potrafili:
 - prawidłowo zareagować w przypadku najczęściej spotykanych stanów zagrożenia zdrowia i życia,
 - efektywnie wezwać pomoc
 - ocenić sytuację i stan poszkodowanego
 - podjąć niezbędne działania ratujące życie w sytuacjach nagłych.
 - należycie wykonywać obowiązki pracownika wyznaczonego do udzielanie pierwszej pomocy i obsługi apteczki, zgodnie z art. 2091 Kodeksu Pracy

Informacje ogólne:
     Zajęcia mogą się odbywać w trybie tygodniowym lub weekendowym.


Zagadnienia:
 * Prawne i psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy
 * Zasady wyposażenia i postępowania z apteczkami
 * Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 * Zasady i techniki ewakuacji poszkodowanych
 * Zasady efektywnego wzywania pomocy
 * Objawy i postępowanie przy: ataku serca, cukrzycy, drgawkach, dusznościach, utracie przytomności
 * Zadławienia w każdej grupie wiekowej
 * Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa + AED
 * Krwotoki i sposoby opatrywania ran
 * Urazy
 * Oparzenia i odmrożenia, porażenie prądem
 * Wstrząs - zasady postępowania
 * Ugryzienia, ukąszeniaSzkolenie pediatryczne


Czas trwania: 4 - 8 godzin.

Niemowlęta i dzieci to wyjątkowa grupa poszkodowanych. To w ich przypadku upływ czasu jest szczególnie niebezpieczny, dlatego tak ważne jest jak najszybsze podjęcie skutecznego działania. Sprawując opiekę nad tymi bezbronnymi i nieporadnymi jeszcze maluchami, wiemy jak często dochodzi do sytuacji zagrażających życiu oraz zdrowiu.

Cel szkolenia: nabycie lub usystematyzowanie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy  przedmedycznej u dzieci i niemowląt.

Szczególnie polecane dla rodziców, nauczycieli, pracowników przedszkoli i żłobków, instytucji wychowawczych, pracowników ośrodków wypoczynkowych dla dzieci oraz wszystkich osób sprawujących opiekę nad dziećmi i niemowlakami.

Po zakończonym szkoleniu, uczestnicy będą potrafili:
 - prawidłowo zareagować w przypadku najczęściej spotykanych stanów zagrożenia zdrowia i życia, występujących u dzieci i niemowlaków
 - efektywnie wezwać pomoc
 - ocenić sytuację i stan poszkodowanego dziecka i niemowlaka
 - podjąć niezbędne działania ratujące życie w sytuacjach nagłych.


Zagadnienia:
 * Prawne i psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy
 * Zasady wyposażenia i postępowania z apteczkami
 * Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 * Zasady ewakuacji poszkodowanych
 * Zasady efektywnego wzywania pomocy
 * Stany zagrożenia życia u dzieci i niemowląt (drgawki, utrata przytomności, cukrzyca, zespół nagłej śmierci łóżeczkowej)
 * Zadławienia, zachłyśnięcia, tzw. "zanoszenie się"
 * Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa u dzieci i niemowląt
 * Krwotoki i sposoby opatrywania ran
 * Urazy
 * Oparzenia i odmrożenia, porażenie prądemwww.patrz.pl/filmy/kierowco-nie-badz-bezmyslny/
FORMULARZ KONTAKTOWY

nadawca


e-mail nadawcy


telefon nadawcy


treść wiadomości


data ostatniej aktualizacji: 2015-04-21 15:15:14